ναρκωτικά

Ναρκωτικά στην Ελλάδα: Ποινές, Ευεργετικές Διατάξεις και Επανένταξη.

Στο ποινικό δίκαιο, οι διατάξεις που αφορούν τα ναρκωτικά βρίσκονται στον Νόμο 4139/2013 “Περί ελέγχου και καταπολέμησης των ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών”. Ο νόμος αυτός καθορίζει τις ποινές και τις διαδικασίες που αφορούν τα αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, ο νόμος κατατάσσει τις ουσίες σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους. …