αυτόφωρη σύλληψη

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση σύλληψης

Είτε πρόκειται για την πρώτη σας σύλληψη είτε έχετε ήδη ποινικό μητρώο, η δικηγορική μας ομάδα μπορεί να σας παράσχει το επίπεδο νομικής εκπροσώπησης που χρειάζεστε για να αναζητήσετε το πιο συμφέρον αποτέλεσμα στην περίπτωσή σας. Πριν δεχτείτε μια διαπραγμάτευση περί ακροάσεων που προσφέρεται από έναν εισαγγελέα, προτού χάσετε την ελπίδα, προτού υποβάλετε απαντήσεις μετά …