Πληροφορίες !

Το δικηγορικό γραφείο Αλέξανδρος Αλεξιάδης και Συνεργάτες, εξυπηρετεί ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη ή οικονομική ζημία που προκαλούνται από τις ενέργειες ή την αδράνεια των άλλων. Το γραφείο μας βρίσκεται σε βολική τοποθεσία δίπλα από τον Άρειο Πάγο.

Δικηγορικό Γραφείο Αλέξανδρος Π. Αλεξιάδης.

Διεύθυνση :  Ραγκαβή  57-59, Γκύζη, Τ.Κ. 11474

Τηλέφωνο :  (+30) 211 - 410 - 5456

Email : ale.alexiadis@gmail.com

 

Βρισκόμαστε απέναντι από το Εφετείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως και Λεω. Αλεξάνδρας) στην τέταρτη κάθετο της Κυρίλλου Λουκάρεως είναι η Ραγκαβή. Στον αριθμό  57 - 59 είμαστε εμείς !

Έκτακτη Ανάγκη

Χειριζόμαστε και διεξάγουμε σε ολόκληρη την επικράτεια ποινικές υποθέσεις καθώς και υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου, οι οποίες λόγω της φύσεως και του αντικειμένου τους προκαλούν τη δημιουργία ποινικών υποθέσεων, ή συναντώνται και σχετίζονται με προϋφιστάμενες ποινικές υποθέσεις.

Η δυνατότητα παροχής νομικής συμβουλής, υποστήριξης και υπεράσπισης οποτεδήποτε μας ζητηθεί αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Η επιμέλεια, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός που επιδεικνύουμε κατά τη διεκπεραίωση της υποθέσεώς σας, εδραιώνει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική επιβράβευση για εμάς!

Φόρμα Επικοινωνίας !

Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί, ενώ περιμένετε απάντηση. ( Υποστήριξη 24/7 !)

 


Law OFFICE