Κλοπή

Κλοπή: Νόμος, Πρόληψη, Προστασία

Η κλοπή αποτελεί ένα από τα πιο κοινά εγκλήματα που συναντώνται στην ελληνική κοινωνία. Η προστασία της ιδιοκτησίας και η τιμωρία των δραστών αποτελούν κεντρικούς στόχους της ελληνικής νομοθεσίας. Σε αυτό το άρθρο, θα πραγματοποιήσουμε μια νομική ανάλυση της κλοπής στην Ελλάδα, εξετάζοντας τη νομοθεσία που τη διέπει και τις ποινικές συνέπειες που επιβάλλονται στους …

σωματικές βλάβες

Σωματικές βλάβες: Νομοθεσία και Προστασία στην Ελλάδα

Οι σωματικές βλάβες αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα που πλήττουν την ατομική ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στην Ελλάδα, η νομοθεσία έχει καθιερώσει σαφείς διατάξεις για την προστασία των θυμάτων από σωματικές βλάβες  και την τιμωρία των δραστών. Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε τη νομοθεσία που αφορά τις σωματικές βλάβες στην Ελλάδα και τα …

ναρκωτικά

Ναρκωτικά στην Ελλάδα: Ποινές, Ευεργετικές Διατάξεις και Επανένταξη.

Στο ποινικό δίκαιο, οι διατάξεις που αφορούν τα ναρκωτικά βρίσκονται στον Νόμο 4139/2013 “Περί ελέγχου και καταπολέμησης των ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών”. Ο νόμος αυτός καθορίζει τις ποινές και τις διαδικασίες που αφορούν τα αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, ο νόμος κατατάσσει τις ουσίες σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους. …

Ανθρωποκτονία

Ανθρωποκτονία

H ανθρωποκτονία, στο ελληνικό δίκαιο, καλύπτεται από τον Ποινικό Κώδικα της Ελλάδας (άρθρα 282 έως 310). Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, η ανθρωποκτονία ορίζεται ως η πρόθεση να σκοτωθεί κάποιο άτομο. Ανάλογα με τις συνθήκες και την πρόθεση του δράστη,  μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες, όπως πρόθεση να σκοτωθεί (εκ προθέσεως), από αμέλεια, κλπ. …