Εμπορικό Δίκαιο και Εταιρείες

Το Δικηγορικό Γραφείο «Αλέξανδρος Αλεξιάδης και Συνεργάτες», παρέχει πλήρες και ολοκληρωμένο φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από τρέχοντα ζητήματα σύστασης εταιρειών, εταιρικής διακυβέρνησης και καθημερινής λειτουργίας των εταιρειών μέχρι σύνθετα ζητήματα διεθνών συναλλαγών, διαμόρφωσης εταιρικών συμφωνιών και διεθνών συμβάσεων συνεργασίας.

Ενδεικτικά:

  • Σύσταση Εταιρειών  Ι.Κ.Ε., A.E., E.Π.Ε., αφανείς εταιρείες κ.λπ.
  • Σύσταση off shore εταιρειών.
  • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών - ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.
  • Εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
  • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής.
  • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου, μετοχικές συμβάσεις.
  • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise.
  • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ευθύνης για τα προϊόντα.
  • Ευθύνη παραγωγού και θέματα ασφάλειας προϊόντων τα οποία αφορούν παραγωγούς και διανομείς.