Τομείς που ασχολείται το Δικηγορικό γραφείο

Σχετικά με τις περιπτώσεις που χειριζόμαστε ως δικηγορικό γραφείο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους τομείς εξειδίκευσής μας :

Ποινικό

Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του Δικηγορικού γραφείου  Αλέξανδρος  Αλεξιάδης & Συνεργάτες είναι το ποινικό δίκαιο. Με μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο.

Περισσότερα

Φορολογικό

Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης του δικηγορικού μας γραφείου περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο όπως φορολογικά ζητήματα, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, το γραφείο μας  διεκπεραιώνει  υποθέσεις ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Περισσότερα

Ασφαλιστικά

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση ασφαλιστικών μέτρων σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ). Ο σκοπός του ασφαλιστικού μέτρου είναι να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία), ή να ρυθμιστεί προσωρινά μια κατάσταση.

Περισσότερα

Εταιρικό

Στο δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.

Περισσότερα

Αστικό

 

To Δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολούμαστε με υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, με υποθέσεις μισθωτικών διαφορών και αγωγές αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.

Περισσότερα

Real Estate

Το Δικηγορικό Γραφείο Αλεξιάδης & Συνεργάτες, έχει πολυετή εμπειρία σε νομικά θέματα ακινήτων και real estate.

  • Διαφορές
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Προγραμματισμός
  • Συναλλαγές και δραστηριότητα στο διαδίκτυο
  • Φορολογικά ζητήματα
  • Χρηματοδότηση ακινήτων

Περισσότερα