Τομείς που ασχολείται το Δικηγορικό γραφείο

Σχετικά με τις περιπτώσεις που χειριζόμαστε ως δικηγορικό γραφείο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους τομείς εξειδίκευσής μας :

Ποινικό

Φορολογικό

Ασφαλιστικά

Εταιρικό

Αστικό

Real Estate